Cân đóng bao – Cân đóng gói


Cân đóng bao 3 đầu PM45 lúa gạo phân bón

– Hệ thống cân đóng bao tự động cho các mức cân từ 10kg, 20kg, 25kg, 40kg, 50kg, 55kg, 6kg …
– Năng suất 45tấn/giờ (800-900bao/giờ/bao 50kg), sai số dao động cân ± 20gam/50kg
Cân định lượng tự động bằng cân điện tử, dùng đóng bao các loại hạt tự chảy được như gạo, bắp, cà phê, đậu, hạt điều, cám thực phẩm chăn nuôi, phân bón NPK, ….


Cân đóng bao phân bón hàng xá PM30

– Hệ thống cân đóng bao tự động cho các mức cân từ 10kg, 20kg, 25kg, 40kg, 50kg, 55kg..
– Năng suất 30tấn/giờ (500-600bao/giờ/bao 50kg), sai số dao động cân ± 20gam/50kg
Cân đóng bao điện tử – Cân kỹ thuật tự động phù hợp cho các loại hạt tự chảy được như gạo, bắp, cà phê, đường cát, cám hat thực phẩm chăn nuôi, phân bón vô cơ NPK, kali, đậu nành….


Cân đóng bao cafe đậu nành PM15

– Hệ thống cân đóng bao tự động cho các mức cân từ 10kg, 20kg, 25kg, 40kg, 50kg, 60kg..
– Năng suất 15tấn/giờ (200-300bao/giờ/bao 50kg), sai số mỗi bao ± 20gam.
 

– Dùng cân tịnh bao, đóng gói  cho  gạo, bắp, cà phê, đỗ tương, hạt điều, hạt tiêu, cám hat, phân  bón NPK… 


Cân đóng bao phân bón hữu cơ vi sinh

– Máy cân đóng bao phân hữu cơ phân vi sinh phù hợp cho các loại bao 20kg, 25kg, 40kg, 50kg…
– Năng suất 10tấn/giờ (150-200bao/giờ), sai số dao động cân ± 100gam/bao 50kg
– Máy định lượng trực tiếp bằng vít tải 2 cấp – sử dụng để cân đóng bao thành phẩm các loại nguyên liệu có độ ẩm cao(<30%) không tự chảy, có độ xốp như xơ dừa, đất sạch, phân hữu cơ vi sinh…


Cân đóng bao thực phẩm chăn nuôi

– Cân đóng bao cám thức ăn chăn nuôi dùng cho các loại bao 10kg, 20kg, 25kg, 40kg, 50kg…
– Năng suất 16tấn/giờ (200-400bao/giờ/bao 40kg), dung sai cân mỗi bao ± 20gam.
– Máy định lượng bằng thùng cân và băng tải định lượng, sử dụng để cân đóng bao thành phẩm các loại nguyên liệu trong nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy sản xuất các loại viên nén, phân dơi…


Cân đóng bao bột cá cám bắp

– Máy cân đóng bao dạng bột định lượng bằng thùng cân điện tử phù hợp cho các loại bao 20kg, 25kg, 40kg, 50kg…
– Năng suất 18tấn/giờ (200-350bao/giờ/bao 50kg), sai số cân mỗi bao ± 40gam.
Máy định lượng trực tiếp bằng vít tải 2 cấp – sử dụng để cân đóng bao thành phẩm các loại nguyên liệu dạng bột không tự chảy như bột cá, bột mì, bột khoáng sản, cám bột thực phẩm chăn nuôi…


Cân đóng bao tinh bột mì bột sơn

– Máy cân đóng bao chuyên dùng cho dây chuyền đóng gói tinh bột mì bột khoáng sản cao lanh, bột sơn ….
– Năng suất từ 8-12tấn/giờ (160-240bao/giờ/bao 50kg), sai số cân mỗi bao ± 20gam.
Máy định lượng trực tiếp bằng vít tải 2 cấp.

– Hệ thông hút không khí trộn lẫn trong nguyên liệu được chế tạo theo công nghệ mới hiện đại